ZIE ONDERAAN VOOR LINK " OVERZICHT DOCUMENTEN ".

Documenten

Kom je langs bij ons voor een simulatie, breng dan volgende documenten mee:

  • uw 6 meest recente loonfiches
  • in geval van werkloosheid / loopbaanonderbreking / ziekte / pensioen / bestaansminimum: een attest van de uitbetalende instelling met vermelding van de ontvangen bedragen tijdens de laatste 6 maanden
  • in geval van mindervaliditeit: een attest vanwege uw mutualiteit in verband met de door u ontvangen vergoeding tijdens de laatste 6 maanden
  • in geval van een zelfstandig (bij)beroep: uw meest recent aanslagbiljet of een verklaring van uw boekhouder met opgave van uw huidige gemiddeld maandelijks netton-inkomen van de laatste 6 maanden indien pas gestart, uw ondernemingsnummer
  • een recent bewijs van het ontvangen bedrag groeipakket
  • rekeninguittreksels van de ontvangen alimentatie tijdens de laatste 6 maanden.

U zal hier ook alle info verkrijgen tot het aanvragen van een lening.