Duurzame voorzieningen

Vooruitzien tracht energiezuinige en compacte woningen te bouwen.  Er wordt veel belang gehecht aan een goede isolatie en ventilatie van de woningen.

Alle woningen voldoen aan een E-peil volgens de huidige energieprestatieregelgeving.
 
Een deel van de projecten is voorzien van energiebesparende systemen, zoals een zonneboiler, die de gebruiker gratis sanitair warm water levert, of een regenwaterrecuperatiesysteem, die het verbruik van leidingwater beperkt, doordat het toilet, de wasmachine en de buitenkraan zijn aangesloten op regenwater.