Soorten leningen

Vooruitzien treedt op als kredietbemiddelaar van het Vlaams Woningfonds.

Het Vlaams Woningfonds verstrekt als erkende sociale kredietgever - binnen de perken van de door het Vlaamse Gewest toegestane investeringskredieten - de Vlaamse woonlening (hypothecair krediet) aan gezinnen en alleenstaanden met een inkomen dat binnen de wettelijk vastgestelde grenzen valt. Voor het aanvragen van de Vlaamse woonlening kan men terecht bij het Vlaams Woningfonds of bij één van zijn kredietbemiddelaars.

De Vlaamse woonlening heeft uitsluitend een onroerende bestemming en kan uitsluitend aangewend worden voor:

- de aankoop van een woning al dan niet gecombineerd met de renovatie, de verbetering of de aanpassing ervan;

- het behoud van een woning ingeval van een echtscheidingsprocedure of beëindiging van de samenwoning, al dan niet gecombineerd met de renovatie, de verbetering of de aanpassing ervan;

- de renovatie, de verbetering of de aanpassing van een woning.

Op de website van het Vlaams Woningfonds lees je hierover meer.

https://vlaamswoningfonds.be/vlaamse-woonlening-0