Veelgestelde vragen

Is de VMSW een bank?

Neen, De VMSW is geen bank, maar een Vlaams Overheidsagentschap.
Naast het verlenen van betaalbare woonleningen, stimuleren, begeleiden en financieren wij ook lokale sociale woonprojecten.

Kan ik bij mijn bank bijlenen als ik niet toekom met de sociale lening?

Je mag een aanvullende lening aangaan bij de bank als dat nodig is.
Hou wel rekening met hogere rentevoeten.
Informeer je ook bij de provincie voor een goedkoop aanvullend krediet.

Wat is de duur van de sociale lening?

De standaardduurtijd van een lening is 20 jaar. 

Je kan voor een kortere duurtijd kiezen, maar alleen als je voldoende financiële draagkracht hebt en de maandelijkse aflossing dus niet te hoog ligt.

Je kan niet voor een langere duurtijd kiezen, tenzij je de maandelijkse afbetalingen op 20 jaar niet financieel aankan. De VMSW verlengt de duurtijd als de maandelijkse afbetaling hoger ligt dan één derde van je maandelijks netto-inkomen, verminderd met een forfaitair bedrag van 170 euro.

Leningen met een duurtijd van langer dan 30 jaar zijn niet mogelijk.

1e betaling?

Je ontvangt, kort na het ondertekenen van de akte bij de notaris, een domiciliëringsopdracht van de VMSW. Dit wil zeggen dat je de VMSW de toelating geeft om het bedrag maandelijks van je bankrekening te halen. Je bezorgt de domiciliëringsopdracht ingevuld en ondertekend terug.

Je kan kiezen om de betaling te laten doorgaan 10 dagen voor de vervaldag, op de vervaldag zelf of 10 dagen na de vervaldag.

Staat er niet genoeg geld op je rekening, dan doet de VMSW na 10 dagen opnieuw een inningspoging. Je moet dus niet zelf storten, maar wel zorgen voor voldoende geld op je rekening.

Bijvoorbeeld:
Je tekent jouw akte op 7 oktober. De 7de van de maand is telkens jouw vervaldag. Stel dat je ervoor kiest om 10 dagen na de vervaldag te betalen, omdat je dan zeker bent dat je inkomen op je rekening staat. Dan zal de eerste betaling eraf gaan op 17 november.

Kan ik ook lenen om de notariskosten te bekostigen?

Neen, de notariskosten kunnen NIET beleend worden.