Hoeveel betaal ik?

Rentevoet

De debetrentevoet op jouw Vlaamse Woonlening hangt af van:

  • de marktrente
  • jouw inkomen en gezinstoestand: hoe lager het inkomen en hoe groter het gezin, hoe voordeliger de rentevoet
  • de ligging van de grond en/of woning

De laagste rentevoet bij de VMSW is 2%.

Je kan de rentevoet nooit onderhandelen. Hij wordt ook automatisch herberekend tijdens de looptijd van je lening, op vaste momenten.

Voor een precieze berekening, kom je langs op ons kantoor.

Maandelijkse aflossing

Je betaalt maandelijks het verschuldigde maandbedrag (kapitaal en interest) zoals je dat in de aflossingstabel vindt. Je betaalt rente op het al opgenomen en nog niet terugbetaalde kapitaal.

Over hoe en wanneer de maandelijkse aflossing moet gebeuren, lees je meer op de website van de VMSW.

Notaris- registratiekosten

Je moet bij elke aankoop notaris- en registratiekosten betalen. Voor deze kosten kun je niet lenen bij de VMSW.

Je kan de notariskosten berekenen op de website van notaris.be. 

Verzekeringskosten

Je moet verplicht een brandverzekering afsluiten voor je woning. Ook een schuldsaldoverzekering is nodig, behalve als je alleenstaande bent. Aan deze verzekeringen zijn kosten verbonden.

Betalingsuistel

Je kan betalingsuitstel krijgen aan het begin van jouw lening. Dit kan drie, zes, negen of twaalf maanden duren. Je vraagt dit bijvoorbeeld als je de woning die je koopt niet onmiddellijk kan bewonen en ondertussen nog ergens anders moet huren. Denk eraan dat je de eerste maanden wellicht kosten hebt voor werken aan de woning, inrichting, enz. Ook dan is betalingsuitstel een goede oplossing.

Betalingsuitstel wil niet zeggen dat je helemaal niets meer moet betalen per maand. Je betaalt nog geen ontleend kapitaal terug, maar wel al de verschuldigde interesten. Daardoor ligt het maandelijks bedrag veel lager.

Als je alleen leent voor renovatiewerken, dan ben je verplicht om betalingsuitstel van 12 maanden te nemen.

Betalingsuitstel moet mee in de leningsakte opgenomen worden dus je vraagt dit bij de opstart van je dossier.