Verzekeringen

Belangenconflictenbeleid

Een brandverzekering is verplicht af te sluiten. Een schuldsaldoverzekering en een verzekering gewaarborgd wonen niet, maar worden sterk aanbevolen.

Brandverzekering

De ontlener moet op eigen kosten een brandverzekering afsluiten voor de nieuwbouwwaarde van de woning die in waarborg aangeboden wordt en dit zolang de woning beleend is door het Vlaams Woningfonds. Er is vrije keuze van brandverzekeraar.

Schuldsaldoverzekering

Er wordt volledig vrijblijvend een schuldsaldoverzekering van AFI-ESCA / BNP Paribas Cardif aangeboden.

Voor de wettelijke informatie over het belangenconflictenbeleid wordt verwezen naar de website van de verzekeraar BNP Paribas Cardif (www.cardif.be) waarvoor wij optreden als verzekeringstussenpersoon.

Voor personen met een verhoogd gezondheidsrisico die een krediet afsluiten voor de financiering van hun enige en eigen woning, is wettelijk voorzien in een solidariteitsmechanisme dat de medische bijpremie van de schuldsaldoverzekering ten laste van de verzekeringnemer beperkt als die een bepaalde minimumdrempel overschrijdt. Het surplus komt op vraag van de verzekeraar ten laste van een Compensatiekas.

Bijkomende informatie hierover kan bekomen worden bij de verzekeraar.

Verzekering Gewaarborgd  Wonen

Het Vlaams Woningfonds promoot de gratis verzekering Gewaarborgd Wonen. Deze verzekering komt tussen in de terugbetaling van het krediet in geval van onvrijwillige werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Voor meer informatie: www.verzekeringgewaarborgdwonen.be.

Wanneer de ontlener nalaat de onder punt 11.1 vermelde verzekering af te sluiten of wanneer dit vereist contract niet meer aangehecht is, treedt de kredietgever in de plaats van de ontlener als (het openstaande saldo van) de Vlaamse woonlening meer dan 50 000 EUR bedraagt. De premie wordt in dit geval teruggevorderd bij de ontlener.

Wanneer de ontlener de premies van de eventueel onder punt 11.2. vermelde verzekering niet betaalt, zal de kredietgever in de plaats treden van de ontlener en dit zolang de ontlener niet formeel heeft bevestigd dat hij niet langer een schuldsaldoverzekering wenst. De premies worden in dit geval teruggevorderd bij de ontlener.